FUNCTIE

 

De bio-demo verwarmingsinstallatie van de Alpencamp wordt door een 100 kW  biomassaketel van de firma KWB aangedreven. De regel– en stuurunit van het vuur en de houtpelletsaanvoer geschiedt eveneens door de firma KWB.

In het bovenste deel van de drietraps  Zortstroomverdeler wordt de energie van de biomassaketel met een voorlooptemperatuur van ca. 80░ C ingebracht. Wanneer zonne-energieafgifte voorhanden is (meetpunt Zortstroomverdeler onder), wordt deze in de verdeler ingevoerd. Deze besturing geeft nu de momentaan grootste voorlooptemperatuur bekend welke van de Zortstroomverdeler afgevraagd wordt.

Zie ook de volgende website: http://www.zortea.at

Stellen de zonnecollectoren genoeg energie ter beschikking, dan wordt de biomassaketel in stand-by geschakeld of het tekort aan energie wordt over de omwenteling geregelde ketelpomp ingevoerd.

Stijgt de temperatuur in de verdeler tot een bepaalde waarde, dan wordt de bufferinhoud gestart.

De besturing onderzoekt nu onophoudelijk welke energieleverancier (zonnecollectoren, buffer, biomassaketel ) energie ter beschikking stellen kan en betrekt dan hier zijn energie van. 

Tijdens de nachtafkoeling wordt de bufferopslag tot 30░ C omlaag gebracht om de vroegst mogelijke start van de zonnecollectoren mogelijk te maken.

Om de topvraag naar warmwater zeker te stellen, wordt een 1200 liter bufferketel uit edelstaal altijd op 70 C gehouden. Dit verzekerd ook bij geringe zonnestraling voldoende navraag van de biomassaketel. Via een PC kunnen alle bedrijfstemperaturen afgevraagd, geprotocolleerd en visueel zichtbaar gemaakt worden. Een waarschuwing van de installatie kan ook via het internet gerealiseerd worden.

DE INNOVATIE

Systeem is voor alle ge´nteresseerden op het internet in echttijd te volgen.

Systeem is door klanten op het internet te bedienen.

Het systeem is als demonstratiesysteem gerealiseerd.

Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt.

Het totale dak is bestaat uit zonnecollectoren.